Posts

Showing posts from 2017

Perkhidmatan Analisis Data Untuk Pelajar Degree, Master dan PhD 2017

Image
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihani
PERKHIDMATAN ANALISIS DATA (Social Research)

Antara perkhidmatan yang disediakan: a) Analisis data & huraian ringkas bab 4 b) key in data dalam SPSS c) Membuat assignment Statistik
Software yang digunakan: a) SPSS V19 b) Excel 2010 c) Word 2010
Maklumat yang diperlukan untuk analisis:
1) Tajuk kajian
2) Objektif Kajian
3) Soalan kajian (research question)
4) Soal selidik (questionnaire)
5) Data yg sudah dimasukkan dalam SPSS (jika ada)
6) Hipotesis
Antara jenis ujian analisis yang digunakan:
Descriptive statistics Correlation
T-test
ANOVA
Reliability analysis
Factor analysis
Multiple Regression
Nonparametric test
Normality Test
Data screening & Transform
Recode data


Kelebihan perkhidmatan ini: Memberi kemudahan kepada individu yang sedang membuat penyelidikan Ijazah, Sarjana & PhD.Sesuai bagi individu yang kesibukan masa dengan tugasan hakiki yang lain.Kaedah perkhidmatan secara email & media sosial.Menerima perkhidmatan seluruh Semenanjung…